Ørevoksløsende spray & dråper

Ørevoksløsende spray & dråper

Revaxør ørevoksløsende middel kan du bruke selv for å løse opp ørevoks og vokspropper. Revaxør ørevoksløsende middel anbefales også som forberedelse før øreskylling hos lege.

Les alltid bruksanvisningen nøye før du bruker Revaxør. Kontakt lege ved alvorlige eller vedvarende problemer.

Revaxør ørevoksløsende middel finnes både som spray og som dråper. Produktene har samme innhold.

NO Spray karton.jpg


Revaxør ørevoksløsende spray
 finnes i 10 ml sprayflaske med skylleballong.

NO drops karton.jpg


Revaxør ørevoksløsende dråper
 finnes i to ulike pakninger: En med skylleballong og en uten skylleballong (refill). Begge pakningene inneholder 10 ml Revaxør. Bruksanvisning finnes vedlagt i pakningen.

 Slik bruker du Revaxør ørevoksløsende spray

 1. Begynn med å varme Revaxør-flasken i hånden et par minutter slik at innholdet får kroppstemperatur (ca. 37 °C). Første gang du bruker sprayflasken, vend flasken bort fra deg, og spray ut i luften eller f.eks. i et lommetørkle 3-5 ganger for å få en jevn dusj. Hvis sprayflasken ikke har blitt brukt på en stund, er det greit å kontrollere at sprayen er jevn ved å spraye 1-2 testsprayer.

 2. Ta tak i den øvre delen av ytterøret og dra forsiktig bakover og oppover. Hold flasken loddrett med spraymunnstykket plassert ved åpningen til øregangen. Spray 2-3 doser Revaxør i øregangen.

 3. Trekk øreflippen forsiktig opp og ned med en vridende bevegelse et par ganger. Øret kan dekkes til med litt bomull som fuktes med Revaxør ørespray.

 4. La Revaxør ørespray virke i 20-60 minutter. Ved behov kan du la det virke over natten.

 5. Løsne spraymunnstykket etter bruk, rengjør det med mild såpe, skyll godt med vann, tørk og sett det tilbake på flasken. Sprayflasken skal aldri brukes uten at spraymunnstykket er på plass!

 6. Etter at Revaxør har virket ferdig skal du skylle øregangen i henhold til bruksanvisningen nedenfor. Hjemme kan du bruke skylleballongen som er vedlagt i pakningen. Følg bruksanvisningen nøye. Du kan også oppsøke lege eller sykepleier for øreskylling. Spesielt hos barn anbefales det at øreskylling foretas av lege eller sykepleier.

Se Revaxør instruksjonsfilm her

Slik bruker du Revaxør ørevoksløsende dråper

 1. Begynn med å varme Revaxør-flasken i hånden et par minutter slik at innholdet får kroppstemperatur (ca. 37 °C).

 2. Legg hodet på siden og drypp 10-20 dråper Revaxør inn i øret. Trekk øreflippen forsiktig opp og ned med en vridende bevegelse et par ganger. Øret kan dekkes til med litt bomull som fuktes med et par dråper Revaxør.

 3. La Revaxør virke i 20-60 minutter. Ved behov kan Revaxør virke over natten.

 4. Etter at Revaxør har virket ferdig skal du skylle øregangen i henhold til bruksanvisningen nedenfor. Hjemme kan du bruke skylleballongen som er vedlagt i pakningen (refill-flasken selges uten skylleballong, så ta vare på skylleballongen). Følg bruksanvisningen nøye. Du kan også oppsøke lege eller sykepleier for øreskylling. Spesielt hos barn anbefales det at øreskylling gjøres av lege eller sykepleier.

Se Revaxør instruksjonsfilm her

Slik skyller du øret med skylleballongen

 1. Skylleballongen skal rengjøres før hver bruk.

 2. Sug lunkent vann opp i skylleballongen.

 3. Putt spissen på skylleballongen noen millimeter inn i øregangen og skyll øret forsiktig. Spissen på skylleballongen skal ikke puttes dypt inn i øregangen, da kan trommehinnen skades.

 4. Gjenta behandlingen til skyllevannet er helt rent.

 5. Rengjør skylleballongen og klem den tom etter hver behandling. La den stå med spissen ned, slik at de siste dråpene renner ut.

Dersom øreskyllingen gjøres hos lege eller sykepleier skal du følge deres anvisning.

Noen ganger kan det være behov for å gjenta behandlingen med Revaxør og øreskylling dersom voksproppen ikke løser seg opp. Du kan gjenta behandlingen i 3 påfølgende dager ved behov. Dersom voksproppen ikke løser seg opp, kontakt lege eller sykepleier.

Tilbakevendende problemer med ørevokspropper kan unngås dersom du bruker Revaxør regelmessig én gang i måneden. 

Se Revaxør instruksjonsfilm her

Viktig!

Bruk av Revaxør skal ikke være smertefullt. Dersom du får smerter må du avslutte øreskyllingen og kontakte lege. Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har spørsmål om bruken av Revaxør.

Dersom du har koordinasjonsproblemer, bevegelsesvansker eller skjelvende hender bør du be noen andre om hjelp til å dosere Revaxør inn i øregangen din og til å skylle øret i etterkant, slik som beskrevet i bruksanvisningen.

Barn

Revaxør skal kun brukes hos barn etter legens anvisning. Følg bruksanvisningen nøye. Kontakt lege eller sykepleier dersom det er behov for øreskylling hos barn.

Brukere av høreapparat

Dersom du bruker høreapparat, må du vente med å sette tilbake høreapparatet til etter at øret er skylt og vannet har rent ut.

Revaxør ørevoksløsende middel skal ikke brukes

 • hvis ørets trommehinne er skadet, sprukket/perforert

 • ved betennelse eller smerte i øret

 • ved væsking fra øret

 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor noen av innholdsstoffene

 • til barn uten legens anvisning

I sjeldne tilfeller har lokale allergiske reaksjoner forekommet ved bruk av Revaxør. Ubehagelig følelse i ørekanalen, hudirritasjon og forbigående svimmelhet kan oppstå. Kontakt lege eller apotek dersom du mistenker at Revaxør har forårsaket bivirkninger.

 


Revaxør ørespray og øredråper inneholder:

Allantoin, lanolin etoksylert, polysorbat 80, polysorbat 60, sorbitol flytende, fruktosesirup, polyoksyetylenstearyleter, polyoksyetylenoleyeter, lanolinolje, isopropylmyristat, minkolje, fenetylalkohol, cetylalkohol, butylhydroksytoluen, sorbinsyre, bensetonklorid, vann.

Oppbevaring:

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.

 • Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på esken.

 • Oppbevares ved høyst 25 °C.